Title: Břišní a hrudní trauma v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Chest and Abdominal Trauma in Pre-hospital Urgent Care.
Authors: Brejchová, Michaela
Advisor: Lojda, Jiří
Referee: Hájek, Marcel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9072
Keywords: hrudník;břicho;traumatologie;druhy poranění;poranění skeletu;poranění vnitřních orgánů;přednemocniční neodkladná péče;machanismus úrazu
Keywords in different language: chest;abdomen;traumatology;types of injuries;injuries of skeleton;injuries of internal organs;pre-hospital urgent care;mechanism of injury
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o hrudní a břišní traumatologii v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je shrnuta jak hrudní, tak břišní anatomie a jednotlivá poranění s tím spojená. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum, který byl určen pro laickou veřejnost - studenty nezdravotnických fakult na ZČU v Plzni. Cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí respondentů ohledně poskytování první pomoci u jednotlivých poranění, abych se ujistila, zda by respondenti byli, nebo nebyli, schopni zasáhnout.
Abstract in different language: This bachelor work deals with chest and abdominal traumatology in pre-hospital urgent care. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part resumes both chest and abdominal anatomy together with associated particular injurie. The practical part covers quantitative research which wad done on behalf of lay public - the students of non-medical faculties of West Bohemian University in Pilsen. The aim of this work was to find out the respondents´ level of knowledge regarding giving the first aid at particular injuries to make sure whether they would or would not be able to act.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. prace - Brejchova.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Brejchova VP.jpgPosudek vedoucího práce320,89 kBJPEGThumbnail
View/Open
Brejchova OP.zipPosudek oponenta práce1,05 MBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Brejchova.jpgPrůběh obhajoby práce314,13 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.