Title: Skórovací systémy používané v PNP a NNP
Other Titles: Scoring systems used in prehospital emergency care and hospital emergency care
Authors: Salcman, Václav
Advisor: Pfefferová, Eva
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9105
Keywords: skórovací systémy;škály;hodnotící systémy;přednemocniční neodkladná péče;nemocniční neodkladná péče;zdravotnický záchranář
Keywords in different language: scoring systems;scales;rating systems;prehospital emergency care;hospital emergency care;paramedic
Abstract: Tato práce se zabývá skórovacími systémy, které jsou používány v prostředí PNP a NNP. Teoretická část je zaměřena na skórovací systémy samotné, jejich vznik, jejich rozdělení a předpokládané využití v praxi. Součástí teoretické části je také platná legislativa k 20. 3. 2013 v oblasti kompetencí a podmínek pro vzdělávání zdravotnického záchranáře. V praktické části představujeme vlastní výzkum, jehož cílem bylo zmonitorovat využití těchto systémů ve zdravotnické praxi ČR. Výzkum probíhal v obou definovaných prostředích, tedy PNP i NNP.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with scoring systems used in environment of prehospital emergency care and hospital emergency care. Theoretic part is focused on the scoring systems. More on its origin, partition and its hypothetical use in practice. The valid legislative of the Czech republic to the date of 20. 3. 2013 in cases of competence and education of paramedics is included too. In practical part we are introducing our research, which purpose was to find out the use of this systems in health-care practice of Czech republic. Research took place in both environments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vaclav Salcman 25.3.2013.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Salcman VP.jpgPosudek vedoucího práce358,74 kBJPEGThumbnail
View/Open
Salcman OP.jpgPosudek oponenta práce398,19 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Salcman.jpgPrůběh obhajoby práce311,79 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.