Title: Legislativní a technické podmínky nutné pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Other Titles: Legislative and technical requirements for granting a health provider licence
Authors: Voltrová, Michaela
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9274
Keywords: poskytování zdravotních služeb;zdravotnické zařízení;rehabilitační zařízení;legislativní podmínky;technické podmínky;bezbariérový přístup
Keywords in different language: providing health care;medical centre;physiotherapy facility;legislative requirements;technical requirements;barrier-free access
Abstract: Tato bakalářská práce shrnuje základní legislativní a technické podmínky nutné pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Je zaměřena na rehabilitační zařízení. Upřesňuje, kdo může zřídit vlastní zdravotnické zařízení. Zaměřuje se i na bezbariérový přístup. Zjišťuje, kde se získají potřebné dokumenty ke zřízení, a jaké mohou nastat problémy při zřizování.
Abstract in different language: This thesis summarises legislative and technical requirements for granting a health provider licence. It is focused on physiotherapy facilities. It specifies who is eligible to establish an own physiotherapy facility. It elicits information where to get documents and permissions necessary for establishing such medical centres and it suggests possible problems within the actual process. It also concentrates on barrier-free access
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Voltrova.pdfPlný text práce11,24 MBAdobe PDFView/Open
Voltrova Michaela - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce72,51 kBAdobe PDFView/Open
Voltrova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,99 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Voltrova.pdfPrůběh obhajoby práce435,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.