Title: Vývoj hypotečního trhu v České republice
Other Titles: The Development of the Mortgage Market in the Czech Republic
Authors: Nováková, Lenka
Advisor: Beck, Jiří
Referee: Hruška, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9802
Keywords: hypoteční úvěr;hypoteční banka;úroková sazba;hypoteční zástavní list;refinancování;stavební spoření;stavební spořitelna;státní podpora;nájem;stavební povolení
Keywords in different language: mortgage loan;mortgage bank;interest rate;mortgage bond;refinancing;building savings;building savings bank;state support;tenancy;building permit
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku hypotečního bankovnictví v České republice. První kapitola objasňuje základní pojmy z oblasti hypotečního úvěrování a stavebního spoření. Druhá kapitola je věnována procesu poskytnutí, splacení a refinancování hypotečního úvěru. Třetí část se zaměřuje na vývoj hypotečního trhu a stavebního spoření od roku 1995. Čtvrtá kapitola se zabývá hypotečním trhem v současnosti na celém území ČR a spojitostí mezi mírou nezaměstnanosti a cenou bydlení. Pátá kapitola řeší ukazatele, které hypoteční trh v jednotlivých krajích ČR ovlivňují. Praktická část této diplomové práce je zaměřena na nabídku úvěrů vybraných bank a financování modelové situace prostřednictvím těchto produktů. V závěru je proveden odhad predikce vývoje hypotečního trhu v České republice.
Abstract in different language: The submitted work is focused on the development of mortgage banking in the Czech Republic. The challenge is in eight chapters assess the current situation on the market for mortgage loans and building savings, including the factors that influence them. The first chapter clarifies the basic terms of the mortgage loans and savings. The second chapter is devoted to the process of providing, repayment and refinancing mortgage loan. The third part focuses on the development of the mortgage market and savings since 1995. The fourth chapter deals with the mortgage market at present throughout the Czech Republic and the link between unemployment and the price of housing. The fifth chapter solves indicators that have an impact on the mortgage market in different regions of the Czech Republic. The sixth and seventh chapter are focused on a loans offer of the selected banks and financing model situation through these products. The eighth chapter estimates the prediction of the mortgage market in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Novakova 2013.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
novakova lenka.pdfPosudek vedoucího práce679,78 kBAdobe PDFView/Open
novakova lenka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,84 kBAdobe PDFView/Open
novakova lenka.PDFPrůběh obhajoby práce184,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.