Title: Informační společnost - analýza využívání informačních technologií
Other Titles: Information society - analysis of the usage information technologies
Authors: Vohradský, Marek
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10027
Keywords: informace;informační společnost;analýza časových řad;využívání informačních technologií
Keywords in different language: information;information society;time series analysis;usage information techologies
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na informační společnost. Práce obsahuje teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá pojmem informace, definováním informační společnosti, vývojem informačních technologií a působením ICT na sféry lidské společnosti. Součástí teoretické části je také přehled ukazatelů zjišťovaných v rámci statistiky informační společnosti. Cílem práce je analyzovat využívání informačních technologií. Vhodné trendové funkce nalezneme pomocí regresní analýzy. Analyzovány jsou především dvě hlavní technologie, počítač a internet. Výstupem je zjištění využívání informačních technologií v domácnostech, v podnicích, ve školství, ve zdravotnictví, ve veřejné správě, také mezi jednotlivci a studenty.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the information society. The thesis contains theoretical and analytical part. Theoretical part deals with the concept of information, definition of the information society, development of information technologies and affecting spheres of human society by ICT. Theoretical part also inludes summary of statistical indicators established within statistic of the information society. The goal of the thesis is to analyse the usage information technologies. Suitable trend functions are founded by regression analysis. There are two main technologies to be analysed, the computer and the internet. The main output is to find out, how information technologies are used by households, enterprises, education system, health service, public administration, also by individuals and students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vohradsky_K10B0030P.pdfPlný text práce449,39 kBAdobe PDFView/Open
Vohradsky - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce670,42 kBAdobe PDFView/Open
Vohradsky - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce600,99 kBAdobe PDFView/Open
Vohradsky - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce189,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.