Title: Nedestruktivní defektoskopie elektricky vodivých materiálů s využitím vířivých proudů
Other Titles: Eddy current nondestructive defectoscopy of conductive materials
Authors: Slobodník, Karel
Advisor: Karban, Pavel
Mach, František
Referee: Doležel, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10058
Keywords: nedestruktivní defektoskopie;vířivé proudy;magnetické pole;Agros2D
Keywords in different language: non-destructive defectoscopy;eddy currents;magnetic field;Agros2D
Abstract: Diplomová práce se zabývá technologií defektoskopie pomocí vířivých proudů. Cílem práce je navržení a experimentální ověření funkce defektoskopického zařízení na bázi vířivých proudů.
Abstract in different language: The master thesis deals with non destructive defectoskopy technology with use of eddy curents. The main goal of the thesis is to design and and experimental verification of defectoscopy device based on eddy currents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Slobodnik.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
053377_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,94 kBAdobe PDFView/Open
053377_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,94 kBAdobe PDFView/Open
053377_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.