Title: Postup měření při garančních testech parní turbíny
Other Titles: Acceptance Tests Procedures of Steam Turbine
Authors: Doskočil, Lukáš
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Tykvart, Vlastimil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10080
Keywords: vnitřní termodynamická účinnost;měrná spotřeba tepla;entalpie;entropie;tlak teplota;převodník tlaku;odporové snímače;termoelektrické snímače;průtočné množství;měřicí transformátor;budící soustava;analyzátor výkonu;zvuk;hluk;akustický tlak;hladina akustického tlaku;zvukový vjem;nejistota měření
Keywords in different language: internal thermodynamic efficiency;heat rate;enthalpy;entropy;pressure;temperature;pressure transmitter;resistance thermometer;thermocouples;flow;measuring transformer;excitation system;power analyzer;sound;noise;acoustic pressure;level of acoustic pressure;sound perception;measurement uncertainty
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postup měření hlavních parametrů pro výpočet termodynamické účinnosti a měrné spotřeby tepla parní turbíny. Zároveň zachycuje poznatky z měření elektrického výkonu na svorkách alternátoru a mimo jiné i postup měření hladiny akustického tlaku parní turbíny dle příslušných norem. Součástí diplomové práce je i výpočet nejistoty měření jednotlivých veličin, vstupujících do výpočtu účinnosti a měrné spotřeby tepla parní turbíny.
Abstract in different language: This thesis is focused on the main parameters of the measurement procedure for calculation of efficiency and heat rate of steam turbines. Also reflect findings from the measurement of electrical power at the terminals of the alternator and including procedure for measuring acoustic pressure steam turbine according to relevant standards. The thesis evaluation of the uncertainty of the quantities entering into the calculation efficiency and the heat rate of steam turbines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postup_mereni_pri_garancnich_testech_parni_turbiny.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
053402_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,21 kBAdobe PDFView/Open
053402_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,2 kBAdobe PDFView/Open
053402_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.