Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorMašek, Martin
dc.contributor.refereeSoukup, Ladislav
dc.date.accepted2013-05-02
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:56Z
dc.date.available2012-03-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:56Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier50228
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10396
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vývoj četnictva a policie v Československu v letech 1918-1938.Je rozdělena na část teoretickou, která charakterizuje dobu mezi světovými válkami a která je opřena o knižní prameny a na část "badatelskou",ve které jsou využity informace získané návštěvami archívů v okolí Žatce, Loun a Archivu Kanceláře prezidenta republiky. V části badatelské se zaměřuji na každodenní činnost četnických stanic a výběrem nejzajímavějších případů řešených na četnických stanicích v regionu.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsrmádacs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectčetnictvocs
dc.subjecthabsburská monarchiecs
dc.subjectpohraničícs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjectpolitikacs
dc.subjectprezidentcs
dc.subjectregioncs
dc.subjectválkacs
dc.titleDějiny policie a četnictva mezi lety 1918-1938 se zaměřením na regiony Lounsko a Mosteckocs
dc.title.alternativeHistory of police and gendarmerie between 1918-1938, focused on the Louny and Most regionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on development of gendarmery and police in Czechoslovakia between 1918 and 1938. It is divided into two parts. The theoretical part describes the period between world wars and is based on information form book sources. The researching part analyses information gained from archives in Žatec and Louny and from The Archive of the President's Office. This part deals with daily routine at gendarmery stations and introduces the most interesting cases solved at these stations.en
dc.subject.translatedsrmyen
dc.subject.translatedborderlanden
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedgendarmerieen
dc.subject.translatedhabsburg monarchyen
dc.subject.translatedpoliceen
dc.subject.translatedpoliticsen
dc.subject.translatedpresidenten
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedwaren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace_konecna verze_Masek.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
BP - Masek.pdfPosudek vedoucího práce35,04 kBAdobe PDFView/Open
OP - Masek.pdfPosudek oponenta práce35,56 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Masek.pdfPrůběh obhajoby práce47,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.