Title: Organizace soudnictví v habsburské monarchii v letech 1848 - 1918
Other Titles: Administration of justice in the Habsburg monarchy in the years 1848 - 1918
Authors: Nechutný, Vladimír
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10397
Keywords: okresní soud;zemský soud;nejvyšší soud;říšský soud;celní soudy;vojenský soud;kasační soud;rozhodčí soud;justiční čekatel;notář
Keywords in different language: district court;regional court;supreme court;imperial court;customs courts;military court;court of cassation;arbitral tribunal;judicial candidate;notary
Abstract: Tématem této bakalářské práce je organizace soudnictví v habsburské monarchii v letech 1848 - 1918. Naleznete zde nejen, jednotlivé typy soudů, které v této době byly zřizovány, ale také soudní osoby, organizaci soudnictví jako takovou - čili, kolika instanční byla soudní soustava, kdo se kam mohl odvolat, jaký soud řešil jaké případy atd.
Abstract in different language: The theme of this work is the organization of the judiciary in the Habsburg Monarchy in the years 1848 - 1918. Here aren´t only different types of courts, which at this time were established, as well as legal persons, such as the administration of justice - that is, how many instance have the judicial system, who's nowhere to appeal court, which court dealt with specific cases, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Nechutny.pdfPlný text práce487 kBAdobe PDFView/Open
BP - Nechutny.pdfPosudek vedoucího práce49,98 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nechutny.pdfPosudek oponenta práce30,32 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nechutny.pdfPrůběh obhajoby práce42,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.