Title: Právní postavení obyvatelstva za Protektorátu Čechy a Morava, se zaměřením na české obyvatelstvo (region Plzeňsko)
Other Titles: Legal status of the population in the Protectorate of Bohemia and Moravia, focused on the Czech population (Pilsen Region)
Authors: Šlapáková, Nikola
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10400
Keywords: Protektorát Čechy a Morava;české obyvatelstvo;právo;správní orgány;veřejná správa
Keywords in different language: Protectorate of Bohemia and Moravia;czech population;law;administrative authorities;public administration
Abstract: Práce se zabývá českým obyvatelstvem na území Protektorátu Čechy a Morava a jeho právním postavením. Dále jsou v práci zpracovány správní orgány autonomní i říšské a působení domácího odboje na Plzeňsku.
Abstract in different language: The work deals with the Czech population in the Protectorate of Bohemia and Moravia and his legal status. Furthermore, in my work and autonomous administrative authorities of the Reich and the effect of local resistance in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Slapakova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
BP - Slapakova.pdfPosudek vedoucího práce68,19 kBAdobe PDFView/Open
OP - Slapakova.pdfPosudek oponenta práce36,16 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce45,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.