Název: Právní postavení obyvatelstva za Protektorátu Čechy a Morava, se zaměřením na české obyvatelstvo (region Plzeňsko)
Další názvy: Legal status of the population in the Protectorate of Bohemia and Moravia, focused on the Czech population (Pilsen Region)
Autoři: Šlapáková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10400
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;české obyvatelstvo;právo;správní orgány;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;czech population;law;administrative authorities;public administration
Abstrakt: Práce se zabývá českým obyvatelstvem na území Protektorátu Čechy a Morava a jeho právním postavením. Dále jsou v práci zpracovány správní orgány autonomní i říšské a působení domácího odboje na Plzeňsku.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the Czech population in the Protectorate of Bohemia and Moravia and his legal status. Furthermore, in my work and autonomous administrative authorities of the Reich and the effect of local resistance in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Slapakova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Slapakova.pdfPosudek vedoucího práce68,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Slapakova.pdfPosudek oponenta práce36,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce45,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.