Title: Model závodního off-road podvozku
Other Titles: Model offroad racing chassis
Authors: Vondrášek, Michal
Advisor: Horák, Miroslav
Referee: Hajžman, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10510
Keywords: R/C model;podvozek;MSC ADAMS;dynamika vázaných soustav;offroad
Keywords in different language: R/C model;chassis;MSC ADAMS;dynamics of coupled systems;offroad
Abstract: Cílem práce je vytvoření modelu RC offroad podvozku. K tomuto účelu byly vytvořeny počítačové simulace pomocí programu MSC. Adams, ve kterém bylo ověřeno chování modelu ve třech vzorových situacích. V prvním případě se jednalo o skok vozidla pod malým úhlem odrazu, ve druhém případě o skok vozidla pod velkým úhlem odrazu a poslední simulace se zabývala chováním modelu při brzdění - zrychlení modelu v letové části simulace.
Abstract in different language: The aim is to create a model RC offroad chassis. For this purpose were created computer simulations by using the program MSC. Adams, in which the behavior of the model was verified in three sample situations. In the first case the vehicle jump at a slight angle, in the second case the vehicle jump at a high angle reflection and final simulation dealt with the behavior of the model during braking - acceleration in the flight part of the simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vondrasek_Michal.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Vondrasek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,61 kBAdobe PDFView/Open
Vondrasek_oponent.pdfPosudek oponenta práce684,75 kBAdobe PDFView/Open
Vondrasek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce287,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.