Title: Vektorová PWM pro tříúrovňový měnič s upínacími diodami
Other Titles: Space vector PWM for three-level neutral point clamped converter
Authors: Poljak, Ladislav
Advisor: Glasberger, Tomáš
Referee: Kamenický, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10590
Keywords: Tříúrovňový měnič s upínacími diodami;napěťový střídač;vektorová modulace;pulzně šířková modulace;simulační model měniče;vývoj algoritmu řízení střídače
Keywords in different language: three-level neutral to point converter;voltage converter;space vector modulation;pulse wide modulation;simulation of converter;evolving algorithm of control
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu simulačního modelu tříúrovňového střídače s upínacími diodami. Nejprve je provedena rešerše dvouúrovňových a tříúrovňových měničů. Dále se zabývá stručným popisem možností řízení. Zvláštní pozornost je věnována tříúrovňovému měniči s upínacími diodami řízeného pomocí vektorové PWM. Pro tvorbu modelů je použit simulační program simulink. Poslední část se věnuje volbě velikosti kapacit kondenzátorů ve stejnosměrném meziobvodu.
Abstract in different language: The master theses presents creation model of three-level neutral to point converter. First I describe two-level and three-level inverters. Next part is focused on explanation options control. Special attention is on three-level neutral to point converter, control by space vector PWM. Simulink is used for creation models. Last chapter is focused on pick right size of capacitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vektorova PWM pro triurovnovy menic s upinacimi diodami-Ladislav Poljak.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
053753_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,84 kBAdobe PDFView/Open
053753_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,59 kBAdobe PDFView/Open
053753_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.