Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHeller, Petr
dc.contributor.authorKemka, Vladislav
dc.date.accepted2013-10-25
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:30Z
dc.date.available2008-09-01cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:30Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-03
dc.identifier56639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10760
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá odolností proti nárazu skříní kolejových vozidel, jako významného prvku pasivní bezpečnosti. Důležitými aspekty pro přežití cestujících a posádky jsou integrita vozidla a pohlcování energie. Práce analyzuje legislativní požadavky a uvádí popis současného stavu techniky pro jednotlivé prvky konstrukce vozidla, které zajišťují v různých stupních odolnost proti nárazu. Získané znalosti jsou aplikovány při optimalizaci konstrukce skříně lokomotivy s cílem snížit hmotnost vlastní skříně, jejíž nárůst byl způsoben požadavky na odolnost proti nárazu. V závěru jsou popsána konkrétní opatření vedoucí ke snížení hmotnosti při zachování deformačního chování lokomotivy. Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu MŠMT 1M0519 Výzkumné centrum kolejových vozidel.cs
dc.format121 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkolejová vozidlacs
dc.subjectodolnost proti nárazucs
dc.subjectoptimalizace konstrukcecs
dc.titleCrashová odolnost skříní kolejových vozidelcs
dc.title.alternativeCrashworthiness of the Railway Vehicle Bodiesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDissertation thesis deals with crashworthiness of the railway vehicles bodies as a significant factor of a passive safety. Important aspects of occupant survival and protection are vehicle integrity and energy absorption. Thesis analyzes legislation requirements and describes the state of the art for component parts of the body design, which enable the vehicle crashworthiness in different levels. Acquired knowledge is applied in a design of the locomotive body to achieve a weight reduction of the vehicle body which was cause by the crashworthiness requirements. At the end is describing concrete measures of the weight reduction at keeping the deformation behaviour of the locomotive. This thesis was supported by the Research Project MSMT 1M0519 Research Centre of Rail Vehicles.en
dc.subject.translatedrail vehiclesen
dc.subject.translatedcrashworthinessen
dc.subject.translatedstructure optimizationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Kemka.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Kemka.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Kemka.pdfPosudek oponenta práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kemka.pdfPrůběh obhajoby práce726,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.