Title: EgoTask orientace v individuálních a kolektivních sportech
Other Titles: EgoTask orientacion in individual and team sports
Authors: Zich, Jan
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12086
Keywords: Psychologie sportu;ego task orientace;fotbal;hokej;atletika
Keywords in different language: sport psychology;ego task orientation;football;hockey;athletics
Abstract: Naším hlavním cílem, bylo zjistit "ego task" orientaci ve sportech kolektivních a sportech individuálních. Bylo vybráno 120 dotazovaných registrovaných sportovců ve věku od 18 - 35 let. Výzkumná studie probíhala v těchto oddílech FK Holýšov, SK ZČE Plzeň, Klatovy 1898, SK Slavoj Pacov, HC Baník Sokolov, HC Klatovy, AK Bílina, AK Škoda Plzeň, AK Maraton Plzeň, SK Hvězda Pardubice, AK Tri atlet KV, SK Brno, SK Olomouc a TJ Slavoj BANES Pacov. Metodou výzkumu byla zvolená forma dotazování, kde jednotlivý sportovci odpovídali, jak se cítí při sportovním úkolu. Z naměřených hodnot bylo patrné, že sportovci kolektivního sportu mají odpovědi velmi podobné, kdežto odpovědi sportovců individuálních sportů se od nich výrazně liší. Jednotlivé výsledky výzkumné studie zjistíme pomocí grafů č. 4, 5, kde jsme pomocí statistické metody ANOVA, zaznamenaly statistickou významnost rozptylů, kterou nám určuje parametr F = 3816,343, hladina významnosti p = 0,00 pro porovnání rozptylů "ego task" orientace. K porovnání jednotlivých průměrů jednotlivých souborů nám postačí graf č. 6 věcného porovnání průměrů. Myslím, že cíl studie byl splněn, neboť z naměřených hodnot jsme potvrdily stanovené hypotézy.
Abstract in different language: Our main goal was to find " ego - task " orientation in collective and individual sports. We have chosen 120 registered athletes from 18 to 35 years old, who were surveyd efore the analysis itself. The research study was carried out in the following sections: SECTION FK Holysov , SK ZČE Plzeň , Klatovy 1898 SK Slavoj Pacov, HC Banik Sokolov, HC Klatovy , AK Bílina , AK Škoda Plzeň , Plzeň AK Marathon , SK Pardubice Star , AK Tri athlete KV , SK Brno , SK Olomouc and TJ Slavoj BANES Pacov . The chosen research method was questioning where individual athletes answered how they feel when doing sport task. From the measured values it was evident that collective sport athletes responded in a very similar way, whereas the responses of individual sports athletes vary considerably from the responses of collective sport athletes. Each and every result of a research study can be seen from the graphs number 4 and 5, where the statistical method ANOVA showed statistical significance of the variance , which is set with the parameter F = 3816.343, significance level p = 0.00 for the comparison of variances " ego - task " orientation. To compare the averages of each file we can use chart number 6 of factual comparison of averages, which is quite sufficient. I think that the goal of the study was fulfilled, as we confirmed the hypothesis with the measured values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
ZICH - VP.pdfPosudek vedoucího práce125,78 kBAdobe PDFView/Open
ZICH - OP.pdfPosudek oponenta práce131,59 kBAdobe PDFView/Open
ZICH.pdfPrůběh obhajoby práce82,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.