Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Nováková, Lenka
Advisor: Lego, Jan
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12316
Keywords: vyvlastnění;expropriace;vlastnické právo;veřejný zájem;náhrada;účely vyvlastnění;věcná břemena;novela zákona;vyvlastňovací řízení
Keywords in different language: expropriation;ownership;compensation;public interest;the expropriation procedure
Abstract: Tématem této bakalářské práce je institut vyvlastnění neboli expropriace, který představuje nejzávažnější zásah do jednoho ze základních lidských práv práva vlastnického, chráněného na nejvyšší úrovni Listinou základních práv a svobod. Cílem této práce je především analyzovat tento institut z hlediska současné české právní úpravy, včetně judikatury českých soudů, a zaznamenat nejdůležitější změny, které v minulém roce přinesla novela zákona o vyvlastnění. První kapitola s názvem historie institutu vyvlastnění se zabývá vznikem a následným vývojem expropriace, poté se podrobněji zaměřuje zejména na jeho vývoj na území našeho státu v období 19. a 20. století. Následující kapitola je zaměřena na komplexní vymezení institutu vyvlastnění a jeho hmotněprávní úpravu v českém právním řádu. Poslední kapitola se věnuje procesněprávní stránce expropriace, a to samotnému průběhu vyvlastňovacího řízení, včetně soudních přezkumů rozhodnutí o vyvlastnění.
Abstract in different language: The theme of this thesis is institute of expropriation which is the most serious intervention into the one of the fundamental human rights the right of ownership. The expropriation represents juridical instrument which can remove or restrict this right with it. It is possible only if conditions stipulated by law will be fulfill. In my thesis I deal with institute of expropriation in respect of current Czech legislation and the case law of the Czech courts and compare it with legislation before the last amendment. At first this thesis is dedicated history of expropriation. After is thesis focused on the comprehensive substantive specification of this institute of expropriation by Expropriation Act and by other special legal regulations which is connected to the expropriation refer to Building Act, Energy Act and so on. In conclusion of this thesis is described an expropriation procedure and judicial review of the decision about expropriation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Lenka_Novakova.pdfPlný text práce702,66 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - VP.pdfPosudek vedoucího práce493,24 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - OP.pdfPosudek oponenta práce494,03 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce341,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.