Title: Vytváření a zpřístupnění informací o kompatibilitě komponent
Other Titles: Determining and publishing component compatibility information
Authors: Daněk, Jakub
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Ježek, Kamil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12541
Keywords: softwarové komponenty;kompatibilita komponent;OSGi;REST;porovnání na základě typu;úložiště komponent
Keywords in different language: software components;component compatibility;OSGi;REST;type-based comparison;component repository
Abstract: Proces ověření kompatibility komponent je náročný na zdroje, což je problém především u malých či mobilních zařízení. Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) vyvíjené na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni má za úkol provést výpočet potřebných metadat za své klienty. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat vhodné úložiště metadat vztahujících se ke kompatibilitě komponent. Úložiště umožňuje vytvoření metadat již při ukládání komponent. Důsledkem je výrazné zkrácení doby potřebné pro rozhodnutí o kompatibilitě komponent. Metadata jsou získávána pomocí nástrojů již dříve vyvinutých na Katedře. Úložiště poskytuje veřejné webové služby založené na principech REST. Výstup je díky využití technologie XML čitelný pro klientské aplikace i lidi.
Abstract in different language: Component substitutability verification can be rather resource-demanding for small or mobile devices. Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) developed at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia aims to move the burden of compatibility-related meta-data computation from its clients. The goal of this master thesis was to design and implement a suitable storage for the compatibility-related meta-data. The storage allows the repository to compute the meta-data in advance, at the time of component upload, and therefore significantly shortens the response times needed to provide component compatibility information. The meta-data are acquired using existing tools developed at the Department. Access to the meta-data is realized via RESTful web-service API using XML data format. As such, the information is processable by both client applications and their maintainers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danek_A12N0059P.pdfPlný text práce984,3 kBAdobe PDFView/Open
A12N0059Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce278,03 kBAdobe PDFView/Open
A12N0059Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce389,99 kBAdobe PDFView/Open
A12N0059Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce231,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.