Title: Použití grafové databáze pro optimalizace pro rozsáhlé cloudové aplikace
Other Titles: Utilization of a graph database for the optimization of wide cloud application
Authors: Kopač, Petr
Advisor: Soukup, Tomáš
Referee: Klečková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12563
Keywords: SQL;Neo4j;databáze;optimalizace;Java;Spring;výpočetní složitost
Keywords in different language: SQL;Neo4j;database;optimization;Java;Spring;computational complexity
Abstract: Předmětem této diplomové práce je porovnání grafové a SQL databáze a problémů, na které jsou optimalizovány, v rámci cloudové aplikace Samepage od společnosti Kerio. Softwarová implementace napodobuje relevantní část, tedy datové struktury a algoritmy vztahující se k funkci newsfeed (proud novinek) - jak grafovou tak SQL databází - s přesností vystačující pro tuto studii. Použité byly především technologie Java EE, Spring Framework a databáze MySQL a Neo4j. Pro účely porovnání se generují testovací data tak, aby bylo možné studovat prohledávání hierarchických struktur s přístupovými právy při vytváření newsfeedu. K odhadu výpočetní složitosti implementací se zkoušejí různé řády velikosti dat a variabilita. Výsledky jsou porovnány k vytvoření závěru, který přístup je vhodnější pro tento daný problém.
Abstract in different language: This master thesis deals with the comparison of graph and Structured Query Language (SQL) databases and the problems, on which they are optimized, in the context of the cloud application Samepage by Kerio. The software implementation mimics the relevant part, ie. data structures and algorithms related to newsfeeds - both with graph and SQL - with enough precision for the study. The technologies used are above all Java EE, Spring Framework and the databases MySQL and Neo4j. The testing data is generated for benchmarks, so that one can study traversing of it. Most importantly, searching the access rights in a hierarchical structure for generating the newsfeed. Di erent orders of magnitude and variability are tried to estimate the computational complexity of implementations. The results are compared in order to nd out, which approach is more bene cial for the given problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
A10N0045Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce324,53 kBAdobe PDFView/Open
A10N0045Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce772,8 kBAdobe PDFView/Open
A10N0045Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce224,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.