Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLinhart, Jiří
dc.contributor.advisorMatas, Richard
dc.contributor.authorPavlíček, Petr
dc.contributor.refereeLouthan, Jindřich
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:27:59Z
dc.date.available2013-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:27:59Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-25
dc.identifier59790
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12662
dc.description.abstractTato práce se zabývá zjednodušeným výpočtem a numerickou simulací paro-vodního injektoru. Toto zařízení je zamýšleno pro rychlý ohřev vody v nádrži, přičemž má rovněž plnit funkci čerpadla. Práce prezentuje postup provedení zjednodušeného výpočtu injektoru pro ověření funkčnosti takovéhoto zařízení. Práce rovněž analyzuje postup při numerické simulaci a model kondenzace, jenž je základem této simulace.cs
dc.format46 s. (62 338 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectproudový přístrojcs
dc.subjectinjektorcs
dc.subjectmokrá páracs
dc.subjectkondenzacecs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectLavalova dýzacs
dc.subjectnadzvukové prouděnícs
dc.subjectrázová vlnacs
dc.titleVyšetření vlastností injektoru pára - vodacs
dc.title.alternativeCalculation of steam-water injector propertiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about simplified calculation and numerical simulation of a steam-water injector. Such device is considered for rapid heating of water in a tank, while it also fulfills function of a pump. The thesis presents use of simplified calculation for verification of functionality of the injector. The thesis also analyses procedure of numerical simulation and a condensation model, which is the key for the simulation.en
dc.subject.translatedjet deviceen
dc.subject.translatedinjectoren
dc.subject.translatedwet steamen
dc.subject.translatedcondensationen
dc.subject.translatedCFDen
dc.subject.translatedLaval nozzleen
dc.subject.translatedtransonic flowen
dc.subject.translatedshockwaveen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlicek_Petr_BP.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Pavlicek - 2014.pdfPosudek vedoucího práce55,87 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Pavlicek - 2014.pdfPosudek oponenta práce78,17 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Pavlicek-2014.pdfPrůběh obhajoby práce11,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.