Title: Autorské právo v hudbě, ochrana práv zvukových záznamů v České republice a zahraničí
Other Titles: Copyright in music, protection of audio recordings in the Czech Republic and abroad
Authors: Hasenöhrlová, Tereza
Advisor: Žikovská, Petra
Referee: Hák, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12816
Keywords: právo duševního vlastnictví;autorské právo;zvukové a audiovizuální záznamy
Keywords in different language: intellectual property rights;copyright;sound and audiovisual recordings
Abstract: V úvodu mé práce se podrobněji zaměřím na pojem "práva duševního vlastnictví" a pokusím se jej popsat co nejefektivněji pro snadné pochopení této oblasti práva. V navazující části se věnuji samotnému autorskému právu, které je pro oblast hudby bezpochyby stěžejním. Poté se mé zájmy přesunou k právům souvisejícím s právem autorským, kam patří práva výkonných umělců a výrobců zvukových a audiovizuálních záznamů, s nimiž je spojena existence mnoha organizací a dohod, které k jejich ochraně významně přispívají.
Abstract in different language: At the introduction of my work, I focus in more detail on the concept of "intellectual property rights" and try to describe it as efficiently as possible for easy understanding of this area of law. The following section is devoted to the copyright itself, which is undoubtedly crucial in the area of music. Then my interests move to rights related to copyright, which includes the rights of performers and producers of sound and audiovisual recordings, which is associated with the existence of many organizations and agreements, which significantly contribute to its protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Autorske pravo v hudbe, ochrana prav zvukovych zaznamu v Ceske republice a zahranici.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hasenohrlova.pdfPosudek vedoucího práce625,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hasenohrlova.pdfPosudek oponenta práce915,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hasenohrlova.pdfPrůběh obhajoby práce297,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.