Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplingerová, Miloslava
dc.contributor.authorMaxová, Iveta
dc.contributor.refereeUngr, Miloslav
dc.date.accepted2014-05-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:44Z
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:44Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier56470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12832
dc.description.abstractTématem diplomové práce je žaloba na vydání věci, která představuje jeden z nejvýznamnějších právních prostředků ochrany vlastnického práva. Převážná část vědeckých a jiných odborných děl dává exkurz historického práva zejména pak práva římského. Diplomová práce vychází samozřejmě ze současné právní úpravy. V Diplomové práci se zabývám, vlastnickým právem, jeho ochranou a možnostmi žaloby na vydání věci.cs
dc.format64 s. (120 283 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmajetekcs
dc.subjectvlastnictvícs
dc.subjectochranacs
dc.subjectprávocs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectneoprávněný zásahcs
dc.subjectžalobacs
dc.subjectvydánícs
dc.subjectvyklizenícs
dc.subjectvymezenícs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectvlastníkcs
dc.titleŽaloba na vydání věci jako prostředek ochrany vlastnického právacs
dc.title.alternativeAction of detinue as a legal remedy of property protectionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the application action of detinue, which is one of the most important legal instruments of protection of property rights. The majority of scientific and other technical works of historical excursion gives a point of view such as the Roman Law. This thesis is based, of course, on the current legislation. My thesis deals with ownership rights, the protection and legal action to release things or matter of dispute.en
dc.subject.translatedpropertyen
dc.subject.translatedownershipen
dc.subject.translatedprotectionen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedunauthorized interventionen
dc.subject.translatedactionen
dc.subject.translatedreleaseen
dc.subject.translatedclearanceen
dc.subject.translatedspecificationen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedowneren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maxova_Iveta NEW_PDF.pdfPlný text práce912,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Maxova.pdfPosudek vedoucího práce680,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Maxova.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Maxova.pdfPrůběh obhajoby práce284,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.