Title: Koncentrace řízení v civilním procesu
Other Titles: The concentration of proceedings in civil procedure
Authors: Srbová, Michaela
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Rabanová, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12833
Keywords: koncentrace řízení;povinnost tvrzení;povinnost důkazní;civilní proces;právní principy;právní zásada;právo na spravedlivý proces;zásada formální pravdy;zásada legálního pořádku;hospodárnost řízení
Keywords in different language: concentration of proceedings;duty bound allegation;duty to suggest evidence;civil judical proceeding;fair trial;legal principles;formal facts consideration rule;legal order principle;efficiency of judicial proceedings
Abstract: Tématem práce je právní úprava koncentrace řízení v civilním procesu i s jejím uplatněním v nalézacím řízení. Koncentrací řízení se rozumí nastolení skutkového a důkazního "stopstavu". Práce vysvětluje základní pojmy, jako je civilní proces, právní principy a právní zásady, které jsou důležité z hlediska daného tématu pro získání celkového obrazu problematiky. Práce je pak především zaměřena na právní úpravu koncentrace řízení od doby účinnosti tzv. souhrnné novely občanského soudního řádu a popisuje jednotlivé problémy současné právní úpravy.
Abstract in different language: The presented thesis deals with an issue of a regulation on civil proceedings concentration as well as its application in the course of an examination stage of the judicial procedure. In fact, the civil proceedings concentration means a factual and evidentiary "stop position". The thesis discusses the issues of the civil proceedings, legal principles and rules as the legal basis for the global concentration institute understanding. The more detailed description is given on the constitutional right of a fair trial and interaction of the concentration principle within the legal regulation changes given by the "Summary Novel."
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncentrace_rizeni_Michaela_Srbova.pdfPlný text práce459,16 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Srbova M..pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Srbova.pdfPosudek oponenta práce543,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Srbova.pdfPrůběh obhajoby práce294,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.