Title: Náhrada škody způsobená zvěří a na zvěři
Other Titles: Damages caused for game and by game
Authors: Králíková, Markéta
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12834
Keywords: škoda;odpovědnost;vlastnictví;zvěř;zvíře;živočich;myslivost;rybářství;ryby;náhrada škody
Keywords in different language: damage;liability;property;game;animal;hunting;fishery;fish;damages
Abstract: Tato diplomová práce s názvem náhrada škody způsobená zvěří a na zvěři pojednává hlavně o souvisejících institutech, jako je odpovědnost za škodu a vlastnictví.Tato práce je rozdělena do několika kapitol, kde je pro přehlednost uveden nejdříve historický vývoj těchto institutů a ke konci této práce je uvedeno srovnání s cizí právní úpravou.
Abstract in different language: This thesis titled damages caused for game and by game mainly deals with the related institutions, such as liability and property. This work is divided into several chapters, where for clarity that the earliest historical development of these institutions and by the end of this work is a comparison with foreign legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce700,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kralikova.pdfPosudek vedoucího práce725,06 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kralikova.pdfPosudek oponenta práce819,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kralikova.pdfPrůběh obhajoby práce270,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.