Title: Překážky manželství, jejich právní následky a případná konvalidace
Other Titles: Impediments to marriage, their legal consequences and possible correction
Authors: Valentová, Zuzana
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurná, Kristýna
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12835
Keywords: překážky;neplatnost právního úkonu;zdánlivé manželství;konvalidace;manželství;vady;registrované partnerství
Keywords in different language: impediments;nullity of legal act;void marriage;correction;marriage;imperfection;civil partnership
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu překážek manželství a jejich právních následků - neplatné a zdánlivé manželství a je rozdělena na šest kapitol. Právní úprava této problematiky je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V mé práci se také zabývám právní úpravou dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, která byla v České republice účinná do konce minulého roku. Tato práce dále obsahuje kapitolu zabývající se historií této překážek manželství a kapitolu týkající se srovnáním české právní úpravy s úpravou na Slovensku a v Anglii.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on legal regulation of impediments to marriage a their legal consequences - void and voidable marriage and is divided into 6 chapters. Legal regulation of this issue is contained in the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. In my thesis is also mention legal regulation according the Act No. 94/ 1963 Coll., on Family that was effective in Czech republic until the end of the last year. This thesis also contains chapter that covers history of the issue of impediments (with accent on the legal regulation in the ABGB) and one that compares czech legal regulation with legal regulation in Slovakia and England.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zuzana Valentova_Prekazky manzelstvi, jejich pravni nasledky a pripadna konvalidace_2014.pdfPlný text práce787,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Valentova Zuzana.pdfPosudek vedoucího práce908,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Valentova Zuzana.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Valentova Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce278,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.