Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRabanová, Helena
dc.contributor.authorRojková-Kovačíková, Michaela
dc.contributor.refereeKapitánová, Blanka
dc.date.accepted2014-05-15
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:46Z
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier56489
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12836
dc.description.abstractDiplomová práce se podrobně věnuje zásadě koncentrace řízení, základní charakteristikou terminologie okolo koncentrace řízení, dalšími zásadami civilního procesu a jejím postupným historickým vývojem. V dalších kapitolách se práce věnuje současné právní úpravě koncentrace řízení v českém civilním procesu s důrazem na novelizaci občanského soudního řádu. V poslední části se práce zabývá komparací české úpravy koncentrace řízení se zahraničními úpravami v Německu a na Slovensku.cs
dc.format63 s. (129 588 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectsporné řízenícs
dc.subjectzásada koncentracecs
dc.subjectúčastníci řízenícs
dc.subjectObčanský soudní řádcs
dc.titleKoncentrace řízení v civilním řízení u nás a v Evropěcs
dc.title.alternativeConcentration procedure in civil proceedings in this country and Europeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis analyses in detail the principle of concentration procedure, the fundamental characteristics of terminology relating to the concentration procedure and other principles of civil procedure and its gradual historical development. In the second part, the thesis deals with the present legal framework of the concentration procedure in Czech civil process and puts emphasis on the amendments to the Civil Procedure Act. The last part of thesis compares the Czech concentration procedure with German and Slovak concentration procedures.en
dc.subject.translatedcivil lawsuiten
dc.subject.translatedadversary proceedingen
dc.subject.translatedprinciple of concentrationen
dc.subject.translatedparties in a legal proceedingsen
dc.subject.translatedCivil procedure acten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncentrace rizeni v civilnim rizeni u nas a v Evrope - DP - Michaela Rojkova.pdfPlný text práce843,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rojkova-Kovacikova.pdfPosudek vedoucího práce510,48 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rojkova-Kovacikova.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rojkova-Kovacikova.pdfPrůběh obhajoby práce280,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.