Title: Náhrada škody z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Other Titles: Compensation for damage arising from Motor Third Party Liability Insurance
Authors: Melichar, Ondřej
Advisor: Hradec, Milan
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12837
Keywords: pojištění;škoda;újma;náhrada;povinnost;odpovědnost
Keywords in different language: compensation;damage;insurance
Abstract: Diplomová práce se věnuje náhradě škody z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a je členěna to 3 hlavních částí. V první části práce nabízí stručný exkurs do pojištění a pojišťovnictví. Ať už se jedná o historii a pojem pojištění či jeho základní členění. V druhé části práce pojednává o odpovědnosti za škodu (povinnosti nahradit újmu). V jednotlivých podkapitolách této části jsou přiblíženy předpoklady k naplnění odpovědnosti či povinnosti nahradit škodu, ať už v dosavadní či nové úpravě obecného zákona. (OZ, NOZ) Další část této kapitoly se věnuje přímo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a nabízí přehled právní úpravy tohoto pojištění i s ohledem na jeho historii. Ve třetí části se zaměřuji na samotnou náhradu škody a na vypořádání jednotlivých nároků, kterých se poškození mohou v souladu s českým právním řádem domáhat.
Abstract in different language: Author has chosen the topic "COMPENSATION FOR DAMAGE ARISING FROM MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE" to approximate specificity both insurance and legal practice when remunerating damages coming from operation of vehicles. This thesis should introduce readers terms from the area of insurance law and its legal practice that may be useful in everyday occasions, because everyone of us can get in no time in a position of insured party or aggrieved party. The main reason can be found in the fact that any activity brings some, smaller or higher, degree of risk. Author believes there is no need to argue which risks can be considered when we daily participate in traffic operations
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP nahrada skody z pojisteni odpovednosti z provozu vozidla.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Melichar.pdfPosudek vedoucího práce782 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Melichar.pdfPosudek oponenta práce753,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Melichar.pdfPrůběh obhajoby práce323,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.