Title: Evropská kupní smlouva a koupě věci movité dle nového občanského zákoníku
Other Titles: Common European Sales Law and acquisition of movable asset from new Code of Civil law
Authors: Pelech, Vít
Advisor: Raban, Přemysl
Referee: Ficner, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12848
Keywords: akceptace;informační povinnosti;koupě;nový občanský zákoník;oferta;promlčení;společná evropská právní úprava prodeje
Keywords in different language: acceptation;information duties;acquisition;new code of civil law;offer;prescription;common european sales law
Abstract: Diplomová práce v úvodní kapitole stručně uvádí přehled snah o unifikaci mezinárodní kupní smlouvy s důrazem na vymezení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva), která je z těchto snah nejvýznamnější. V další části je prezentována Společná evropská právní úprava prodeje (CESL). V následující kapitole je vymezena úprava koupě věci movité dle Nového občanského zákoníku.
Abstract in different language: In its introductive chapter, this Diploma Thesis briefly resumes the efforts made in order to unify the international acquisition contract, with particular attention paid the most important one: the definitions of the UNO Agreement on the contracts on international acquisition of goods (the Vienna Agreement). The next chapter presents the Common European Sales Law (CESL). The following part defines the modification of the acquisition of movable asset according the new Code of Civil Law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vit_Pelech_Diplomova_prace_Evropska_kupni_smlouva_a_koupe_veci_movite_dle_NOZ.pdfPlný text práce873,63 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho Pelech.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pelech.pdfPosudek oponenta práce752,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pelech.pdfPrůběh obhajoby práce262,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.