Title: Postavení profesionálního sportovce v právním řádu ČR
Other Titles: Status of professional sportsman in the legal system of Czech republic
Authors: Močičková, Drahomíra
Advisor: Vrabec, Josef
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12849
Keywords: sport;právo;sportovní právo;profesionální sportovec;právní odpovědnost
Keywords in different language: sport;law;sports law;professional athlete;law responsibility
Abstract: Záměrem této práce bylo blíže poodkrýt některé problémy, které v důsledku ingerence práva do sportovní oblasti vznikají. Dále práce byla orientovaná převážně na zhodnocení právního postavení profesionálního sportovce v našem právním systému.
Abstract in different language: The aim of this thesis was closely uncover the arising interference of law in the sports environment. Further the thesis was oriented mainly on evaluation of the professional athlete legal status in our legal system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Drahomira_Mocickova.pdfPlný text práce531,92 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mocickova.pdfPosudek vedoucího práce780,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mocickova.pdfPosudek oponenta práce695,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mocickova.pdfPrůběh obhajoby práce308,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.