Title: Prezidentská volba 1934 v Československu a její ohlas v dobovém tisku
Other Titles: Czechoslovakian presidential election in 1934 and its reception in the press
Authors: Černý, Pavel
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Suk, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12987
Keywords: prezidentská volba;politický systém;články;tisk;analýza tisku;Klement Gottwald;Tomáš Garrigue Masaryk;Československo
Keywords in different language: presidential election;political system;articles;press;press analysis;Klement Gottwald;Tomáš Garrigue Masaryk;Czechoslovakia
Abstract: Tématem diplomové práce je prezidentská volba v Československu v květnu 1934 a její ohlas v dobovém tisku. Tomáš Garrigue Masaryk se rozhodl zúčastnit volby již počtvrté a jeho oponentem se stal komunistický kandidát Klement Gottwald. Cílem práce je popsat a analyzovat ohlas prezidentské volby v dobovém tisku a sledovat, jaký mediální obraz měli oba kandidáti v jednotlivých tiskovinách. V práci se analyzují články zvolených významných dobových novin(České slovo, Deutsche Landpost, Haló noviny, Lidové noviny, Národní listy, Národní politika, Národnie noviny, Prager Presse, Právo lidu, Slovák, Venkov). Články vybraných periodik byly sledovány v období od neděle 20. května do neděle 27. května 1934. Součástí práce je taktéž představení obou prezidentských kandidátů, přehled nejdůležitějšího tisku daného období a vysvětlení stranickopolitického systému Československa.
Abstract in different language: The theme of this Diploma Thesis is Presidential election in Czechoslovakia in May 1934 and response to it in the press. Tomáš Garrigue Masaryk decided to stand for the election for the fourth time and his opponent became communist candidate Klement Gottwald. The main aim of this Thesis is to describe and analyze the response to this presidential election in the press of that time and to observe how the media image of both candidates in particular printed materials was. In this Thesis the articles from selected significant newspapers of that time are analyzed (i.e. České slovo, Deutsche Landpost, Haló noviny, Lidové noviny, Národní listy, Národní politika, Národnie noviny, Prager Presse, Právo lidu, Slovák, Venkov). The articles of selected periodicals were observed from Sunday 20th May till Sunday 27th May 1934. An integral part of the Thesis is also an introduction of both presidential candidates, an overview of the most significant press of that time and an explanation of partisan-political system of Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP v. 1.00.pdfPlný text práce391,65 kBAdobe PDFView/Open
Cerny-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce834,82 kBAdobe PDFView/Open
Cerny Pavel_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Cerny Pavel_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce321,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.