Title: Návrhy a vizualizace regeneračních cviků pro montážní pracoviště
Other Titles: Proposals and visualisation of regeneration exercises for assembly workplaces
Authors: Kába, Martin
Advisor: Bureš, Marek
Polášek, Patrik
Referee: Görner, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13172
Keywords: ergonomie;nemoc;strečink
Keywords in different language: ergonomics;disease;stretching
Abstract: Bakalářské práce je zaměřená na problematiku fyzického přetížení pracovníků a s tím spojených zdravotních pro-blémů. Cílem je vytvoření regeneračních cviků pro mon-tážní pracovníky. Jednotlivé cviky jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší a použitelné pro co nejširší skupinu lidí. Toto shrnutí protahovacích cviků je určeno pro katedru průmyslového inženýrství a managementu, která může využít obsah této bakalářské práce přímo ve fir-mách, ve kterých uskutečňuje své projekty.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is aimed on the issue of overload work-ers and related health problems. The goal is to create a regeneration exercises for assembly workers. Exercises are designed to be as simple and applicable to the widest possible group of people. This summary of regeneration exercises is intended for the department of Industrial En-gineering and Management, who may use the content of this bachelor's thesis directly in companies in which they do their projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Martin Kaba.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Kaba.PDFPosudek vedoucího práce967,37 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Kaba.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Kaba.PDFPrůběh obhajoby práce556,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.