Title: Cílové řízení nákladů strojírenského produktu
Other Titles: Target cost management of engineering product
Authors: Pribol, Robert
Advisor: Kleinová, Jana
Broum, Tomáš
Referee: Čechura, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13183
Keywords: design;náklady;produkt;užitek;zákazník;odchylka
Keywords in different language: design;costs;product;benefit;client;deviation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na cílové řízení nákladů strojírenského produktu. V první části práce jsou popsány dvě metody řízení nákladů teoreticky. V druhé části je představen produkt a společnost, pro kterou byl produkt navrhován. Třetí část obsahuje vlastní případovou studii (metoda Target costing). Posledním bodem práce je zhodnocení výsledků a návrh postupu, pro zlepšení konkurenceschopnosti produktu.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the target cost of the engineer-ing product. The first part of the thesis describes two theoret-ical methods. The second part introduces the engineering product and the company which it is made for. The third part deals with the concrete case study (Target costing method). The last part is the evaluation of the results and suggestion of procedure which would guarantee the improvement of com-petitive advantage of the engineering product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Robert_Pribol.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Pribol.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Pribol.PDFPosudek oponenta práce644,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Pribol0001.PDFPrůběh obhajoby práce548,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.