Title: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Other Titles: The Analysis of Success Factors of the company Moore Stephens s.r.o.
Authors: Stachová, Hana
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Hofman, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13337
Keywords: úspěšnost;vnější a vnitřní faktory;PESTE analýza;SWOT analýza;finanční analýza
Keywords in different language: Success;outer and inner factors;PESTE analysis;SWOT analysis;financial analysis
Abstract: Bakalářská práce na téma: Analýza faktorů úspěšnosti společnosti Moore Stephens s.r.o. se zabývá analýzou nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na úspěšnost společnosti Moore Stephens s.r.o.. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o klíčových faktorech, vysvětluje pojem úspěch a prosperita podniku. Dále jsou zde popsány metody, které mohou být použity k analyzování důležitých faktorů, jež na společnost působí. V praktické části je představena společnost Moore Stephens s.r.o., provedeny analýzy nejdůležitějších faktorů ovlivňující společnost a navrženy změny, které by měly vést ke zlepšení situace.
Abstract in different language: This bachelor thesis: The Analysis of Success Factors of the company Moore Stephens.s.r.o. deals with the analysis of the most important factors affecting the success of the company Moore Stephens s.r.o. The theoretic part of work contains genereal knowledge about key factors, explains the term success and prosperity of the company. Further there are described methods, which may be used to analysis of the significant factors affecting the company. In the practical part there is introduced the company Moore Stephens s.r.o, there are analysis carried out of the most significant factors affecting the company and suggested changes, which may help to improved the situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stachova-1.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Stachova v..pdfPosudek vedoucího práce675,67 kBAdobe PDFView/Open
Stachova o.pdfPosudek oponenta práce234,54 kBAdobe PDFView/Open
Stachova ob..pdfPrůběh obhajoby práce150,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.