Title: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Other Titles: An analysis of the company management during the economic crisis
Authors: Valová, Michaela
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13338
Keywords: krize;automobilový průmysl;finanční analýza
Keywords in different language: crisis;automotive industry;financial analysis
Abstract: Bakalářská práce na téma Analýza hospodaření podniku v době krize je zaměřena na rozbor hospodaření podniku v období krize a před jejím příchodem, tedy situací na automobilovém trhu v letech 2006 až 2011. Hlavním cílem práce je analýza a popis vlivu hospodářské krize na odvětví automobilového průmyslu ve světě a v České republice se zaměřením na konkrétní výrobce, dovozce a prodejce automobilů. V teoretické části je popsán vznik krize a jeho dopad na automobilový průmysl. Praktická část obsahuje konkrétní analýzu ekonomických ukazatelů skupiny obchodníků, kteří prodávají užitkové vozy Volkswagen, v době krize.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on analysis of company?s economy before and during the crisis in automotive industry in the period of 2006-2011. The main point of the thesis is the analysis and description of financial crisis?s influence on automotive industry in the world and in Czech Republic, focusing on specific manufacturer, importer and dealership. In the theoretical part, the origin of financial crisis and its impact on automotive industry is described. The practical part contains of analyses of specific economic indicators of the group of dealerships, who sell Volkswagen utility vehicles in the time of crisis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Valova-1.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Valova v.pdfPosudek vedoucího práce756 kBAdobe PDFView/Open
Valova o..pdfPosudek oponenta práce238,48 kBAdobe PDFView/Open
Valova ob..pdfPrůběh obhajoby práce151 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.