Title: Nákup jako součást výrobního procesu a jeho vlivy na ekonomiku podniku
Other Titles: Purchasing as a part of the manufacturing process and it´s influences on company economics
Authors: Devečka, Tomáš
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13413
Keywords: nákup;evidenční intranetový systém;investování;rekultivace;těžební společnost;zásobování z vlastníh zdrojů;životní prostředí.
Keywords in different language: environment;intranet register system;investment;material self-supply;mining company;rekultivations
Abstract: Předložená práce je zaměřena na ukázku různých forem nákupu ve společnosti,zásobující svůj zpracovatelský závod zdroji získanými vlastní činností. Jedná se o nákup ve formě investic do modernizací provozů a vybavení, nákupu nových technologií a pracovní síly. Také prezentuje některé funkce intranetového informačního systému.
Abstract in different language: Presented thesis is focused on showing different forms of purchase in companies supplying their own processing plant with materials generated by their own activities. Purchase is in form of investment into departments and equipment modernizations, purchasing new technologies and work force. It is also presenting some functions of intranet register system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Devecka, Bakalarska prace 2014.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Devecka T. - V..PDFPosudek vedoucího práce519,84 kBAdobe PDFView/Open
Devecka T. - O.PDFPosudek oponenta práce604,42 kBAdobe PDFView/Open
Devecka prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce231,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.