Title: Vliv kryogenního zpracování na vlastnosti nástrojových ocelí pro práci za tepla
Other Titles: Effect of deep cryogenic treatment on properties of hot working tool steel
Authors: Nižňanská, Jana
Advisor: Nový, Zbyšek
Kraus, Václav
Šuchmann, Pavel
Referee: Hájek, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13476
Keywords: nástrojová ocel;kalení;popouštění;mikrostruktura;martenzitická transformace;precipitace;zbytkový austenit;kryogenní zpracování;odolnost proti opotřebení
Keywords in different language: tool steel;quenching;tempering;microstructure;martensitic transformation;precipitation;residual austenite;cryogenic treatment;wear resistance
Abstract: Na rozdíl od běžného podchlazování, které se používá hlavně k odstranění zbytkového austenitu, kryogenní zpracování zlepšuje především odolnost proti opotřebení nástrojů. Tento efekt vzniká s největší pravděpodobností díky precipitaci velkého množství jemných karbidů při popouštění následujícím bezprostředně po kryogenním zpracování. Práce popisuje vliv kryogenního zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti nástrojové oceli X37CrMoV5-1 a její modifikace.
Abstract in different language: Unlike conventional cold treatment, which is commonly used for elimination of retained austenite, deep cryogenic treatment primarily improves the wear resistance of tools. This effect arises probably due to precipitation of a large volume of fine carbides during tempering immediately after deep cryogenic treatment. The diploma sheet descri-bes the influence of deep cryogenic treatment on the microstructure and properties of hot working tool steel X37CrMoV5-1 and modification of X37CrMoV5-1.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_NIZNANSKA_2014.pdfPlný text práce11,46 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Niznanska.tifPosudek vedoucího práce132,86 kBTIFFView/Open
OP_Niznanska.tifPosudek oponenta práce87,72 kBTIFFView/Open
Prubeh_Niznanska.tifPrůběh obhajoby práce50,17 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.