Title: Vliv parametru procesu CHTZ na deformace ozubených kol
Other Titles: Effect of process parameters chemical heat treatment on deformation gear
Authors: Kaizr, Jindřich
Advisor: Kříž, Antonín
Hájek, Jiří
Referee: Bystřický, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13483
Keywords: deformace;ozubená kola;tepelné zpracování;kalicí média;ochlazovací média;chemicko-tepelné zpracování
Keywords in different language: deformation;tooth wheels;heat treatment;quenching medium;cooling medium;chemical and thermal processing
Abstract: Diplomová práce se zabývá příčinami deformací ozubených kol při chemicko-tepelném zpracování, kde se klade důraz na vliv kalicího média. V práci je popsána konstrukce experimentálního zařízení a ověřování zjištěných hodnot na vzorcích vůči reálným součástem.
Abstract in different language: This thesis deals with the causes deformation of tooth wheels in the chemical and thermal processing, where the emphasis is on the influence of quenching media. The thesis describes the con-struction of the experimental equipment and validation of the values observed on the samples to the real parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kaizr Jindrich_Vliv parametru procesu CHTZ na deformace ozubenych kol.pdfPlný text práce11,98 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kaizr.tifPosudek vedoucího práce89,92 kBTIFFView/Open
OP_Kaizr.tifPosudek oponenta práce205,44 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kaizr.tifPrůběh obhajoby práce47,82 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.