Title: Svařování vysokotlakého potrubí hydraulických lisů
Other Titles: High pressure tube welding of hydraulic presses
Authors: Vomáčka, Miroslav
Advisor: Kalous, Jan
Nový, Zdeněk
Referee: Kraft, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13486
Keywords: Svařování;sváření;vysokotlaké potrubí;S355;WIG;TIG;svařování obalenou elektrodou;MMA;svařitelnost;kapilární zkouška;penetrační zkouška;zkoušení ultrazvukem;vizuální kontrola;numerické simulace svařování
Keywords in different language: Welding;tube welding;high pressure tubes;S355;WIG;TIG;manual metal arc;penetration test;ultrasonic testing;visual testing;numerical simulation of welding
Abstract: Diplomová práce se zabývá svařováním vysokotlakého potrubí hydraulických lisů. V práci je základní rozdělení metod svařování s bližší specifikací metod obloukového svařování použitých v práci. Dále je řešena svařitelnost materiálů a druhy zkoušek materiálů po svaření zkušebních kusů. V experimentální části jsou na svařených kontrolních spojích provedeny příslušné zkoušky a jejich vyhodnocení včetně detailního pozorování makro a mikrostruktury. Navržená technologie svařování je numericky simulována.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with welding of high pressure tubes used in hydraulic presses. Theoretical part gives general information about welding and joints testing. Numerical simulations are also described. Experimental part present results of destructive and non-destructive test with detailed examination of macro and microstructure. Results of numerical simulation are also presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vomacka_2014.pdfPlný text práce9,06 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vomacka.tifPosudek vedoucího práce94,44 kBTIFFView/Open
OP_Vomacka.tifPosudek oponenta práce77,8 kBTIFFView/Open
Prubeh_Vomacka.tifPrůběh obhajoby práce43,85 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.