Title: Náhrada litých stojanů třtinového mlýnu svařenci
Other Titles: Replacement cast frames by weldments of sugarcane mill
Authors: Borecký, Petr
Advisor: Hlaváč, Jan
Fiala, Pavel
Referee: Doležal, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13557
Keywords: Cukrová třtina;mlýn;lisování;svařování tlustých plechů;MKP
Keywords in different language: Sugar cane;mill;pressing of;welding of thick plates;FEM
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na nahrazení stávajícího odlitku stojanu třtinového mlýnu svařencem. V práci byl proveden rozbor zatížení u původního odlitku, návrh variant a jejich zhodnocení, kontrola pomocí MKP. Byl vytvořen finální model s výkresovou dokumentací.
Abstract in different language: The master thesis is focused on replacement of cast stands by weldments of a cugarcane mill. Design analysis of cast stand have been made. The new variants and evaluation of this variants by FEM have been made. Final design of new construction with drawing have been made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Borecky_2014.pdfPlný text práce11,58 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Borecky.pdfPosudek vedoucího práce901,15 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Borecky.pdfPosudek oponenta práce872,54 kBAdobe PDFView/Open
Borecky.pdfPrůběh obhajoby práce296,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.