Title: Návrh koncepce vulkanizačního lisu VL75"
Other Titles: The concept proposal of the curing press VL75"
Authors: Jirásko, Jakub
Advisor: Hynek, Martin
Valdman, Petr
Referee: Žídek, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13558
Keywords: vulkanizační lis;CAD;MKP
Keywords in different language: curing press;CAD;FEM
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na konstrukční návrh komponent vulkanizačního lisu, které zajišťují otevírání, zavírání a předepínání lisu. Součástí práce je přehled používaných typů konstrukcí a součástí vulkanizačních lisů. Návrh jednotlivých komponent je podložen analytickými a MKP výpočty, které jsou součástí práce.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design of components of the curing press. These components provide the opening and closing of the curing press. The thesis includes an overview of the types of structures and components of curing presses. Design of individual components is supported by analytical and FEM calculations, which are part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jirasko.pdfPlný text práce7,48 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Jirasko.pdfPosudek vedoucího práce510,67 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Jirasko.pdfPosudek oponenta práce876,03 kBAdobe PDFView/Open
Jirasko.pdfPrůběh obhajoby práce278,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.