Title: Posuvový mechanismus a vedení osy X a Z univerzálního hrotového soustruhu
Other Titles: Feed mechanism and guide way of the universal center lathe's axis X and Z
Authors: Keckstein, Tomáš
Advisor: Hynek, Martin
Vykoukal, Jaroslav
Referee: Žídek, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13562
Keywords: soustruh;posuvový mechanismus;vedení;motor;převod;kuličkový šroub;ozubený řemen;ložiska;CAD;MKP
Keywords in different language: lathe;feed mechanism;guidance;engine;transmission;ball screw;toothed belt;bearings;CAD;FEM
Abstract: V této diplomové práci bylo prozkoumáno současné řešení posuvových mechanismů a vedení univerzálních hrotových soustruhů. Na základě rešerše byly navrženy tři varianty, z kterých bylo vybráno konstrukční řešení, které bylo dále detailně zkonstruováno v CAD systému, a byla vytvořena výkresová dokumentace. Jednotlivé konstrukční části byly navrženy a zkontrolovány pomocí analytických a numerických výpočtů.
Abstract in different language: In this diploma sheet current construction of the feed mechanism and guide way of the universal center lathe's was examined. Based on the study three versions were designed. One of them was chosen and was design in detail in CAD system. Some parts of the construction were designed and checked by the analytic and numeric calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Keckstein.pdfPlný text práce31,53 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Keckstein.pdfPosudek vedoucího práce474,26 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Keckstein.pdfPosudek oponenta práce909,78 kBAdobe PDFView/Open
Keckstein.pdfPrůběh obhajoby práce275,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.