Title: Konstrukční návrh otočného stolu TDV 25
Other Titles: Construction design of the rotary table TDV 25
Authors: Sláma, Jan
Advisor: Lašová, Václava
Kortus, Jiří
Referee: Kubíček, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13563
Keywords: otočný stůl;pohybové osy B a V;vedení;posuvový mechanismus;MKP
Keywords in different language: rotary table;motion axes B and V;guidance;thrust mechanism;MKP
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh otočného stolu TDV 25, zejména návrhy základních rámových dílů a pohybových os. Je doplněna potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací v daném rozsahu.
Abstract in different language: This thesis includes the design of the rotary table TDV 25, notably of the basic frame parts and motion axes. Accompanied by supporting calculations and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_10_01.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Slama.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Slama.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Slama.pdfPrůběh obhajoby práce288,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.