Title: Konstrukční návrh kuželočelní převodovky o výkonu 630 kW
Other Titles: Designing of Bevel-Helical Gear Unit of performance 630 kW
Authors: Holý, Petr
Advisor: Krátký, Jaroslav
Nováček, Josef
Referee: Lhoták, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13564
Keywords: kuželočelní dvoustupňová převodovka;Klingelnberg;cementace;kalení;pásová doprava;tepelné zpracování;CAD;sestava;kusovník;MKP;ložiska;Inventor;KissSoft;MechSoft;NX
Keywords in different language: bevel-helical gear unit;Klingelnberg;carburized;heat treatement;conveyor belt transportation;CAD;BOM;FEM;drawing;assembly;bearings;Inventor;KissSoft;MechSoft;NX
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh dvoustupňové kuželočelní převodovky pro pohon pásových dopravníků. Součástí práce je rešerše daného problému, návrh a výpočty, 3D vymodelovaná sestava, rám kontrolovaný pomocí MKP, výkres sestavy, kusovník a zprávy o provedených výpočtech. Ozubení, ložiska a hřídele byly kontrolovány programem KissSoft, skříň v programu NX8, modelování bylo prováděno v programu Inventor.
Abstract in different language: Diploma work includes design of a Bevel-Helical Gear Unit, which is consistent with the specified parameters and customer requirements. The work includes research work, 3D modeled assembly with BOM, structure designed by FEM and all calculations which were needed. Calculations were made by KissSoft, MechSoft and NX. Modeling was performed with Inventor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Holy_diplomova prace_2014.pdfPlný text práce7,01 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Holy.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Holy.pdfPosudek oponenta práce954,4 kBAdobe PDFView/Open
Holy.pdfPrůběh obhajoby práce320,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.