Title: Systém výměny rotačních hydraulických přípravků
Other Titles: The system for exchanging of rotating hydraulic fixtures
Authors: Semerád, Jan
Advisor: Hudec, Zdeněk
Štípek, Petr
Referee: Kapinus, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13570
Keywords: upínací přípravek;soustruh;příruba;polotovar;obrobek;hydraulická rychlospojka;vřeteno;rotační rozvaděč;těsnění;chladič;labyrint;hřídel;konstrukce;ložiska;píst
Keywords in different language: fixture;lathe;flange;semi work piece;hydraulic quick coupler;spindle;rotary unit;seal;cooler;labyrinth;shaft;construction;bearings;piston
Abstract: Cílem práce je navrhnout konstrukční návrh adaptéru pro rychlou výměnu soustružnických upínacích přípravků a jejich seřízení, zpracovat rešerši zařízení zabývajících se touto problematikou. Dále vypracovat návrh rotačního rozvaděče pro přívod ovládacích médií přípravků vřetenem stroje, provést rešerši v dané oblasti, srovnání jednotlivých koncepcí a konstrukčních provedení. Vypracovat výkresovou dokumentaci, sestavy a detaily vybraných součástí.
Abstract in different language: The aim of the thesis is proposing the design of adapter for quick exchanging of turning fixture and their setting, processing research of devices dealing with this issue. Next, developing the design of rotary unit for supplying operating mediums of fixtures through the spindle of machine, performing research in this area and comparing of individual concepts and construction design. Elaboration of drawing documentations, assemblies and details of the selected components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SEMERAD_2014.pdfPlný text práce8,8 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Semerad.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Semerad.pdfPosudek oponenta práce804,38 kBAdobe PDFView/Open
Semerad.pdfPrůběh obhajoby práce323,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.