Title: Návrh přepravní palety pro nástřihy plechů
Other Titles: Design of transport pallet for sheet metal cutting
Authors: Moštěk, Jan
Advisor: Kemka, Vladislav
Dufek, Václav
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13581
Keywords: paleta;nástřih plechu;stohování palet;transport palet
Keywords in different language: palettes;cut metal sheets;stacking of palettes;transportation of palettes
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši současných řešení palet. Návrh přepravní palety pro nástřihy plechů a řešení pro jednotlivé konstrukční varianty. Dále technickoekonomické zhodnocení vybraného řešení. Modely jsou kresleny v softwaru Autodesk Inventor 2013.
Abstract in different language: This dissertation paper contains research presenting the most up to date solution of transportation palettes. The proposal is the addition of cut metal sheets added to the transportation palettes with a unique solution for individual structural variants. A techno economical evaluation of the selected solution is also included. Models are drawn in Autodesk Inventor 2013 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPJM_2014.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Mostek.pdfPosudek vedoucího práce364,03 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Mostek.pdfPosudek oponenta práce833,16 kBAdobe PDFView/Open
Mostek.pdfPrůběh obhajoby práce299,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.