Title: Česká religionistika: Přípravné období - F. L. Čelakovský, J. Jungmann, P. J. Šafařík, K. J. Erben
Other Titles: Prepartive period of Czech religion: F. L. Čelakovský, J. Jungmann, P. J. Šafařík, K. J. Erben
Authors: Stručovský, Martin
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13649
Keywords: religionistika;Česká republika;historie;Karel Jaromír Erben;národní obrození;František Ladislav Čelakovský;Josef Jugmann;Pavel Josef Šafařík
Keywords in different language: religions;Czech republic;history;Karel Jaromír Erben;national revival;František Ladislav Čelakovský;Josef Jugmann;Pavel Josef Šafařík
Abstract: Bakalářská práce pojednává o Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho sbírání pohádek, písní a mytologických studiích.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with Karel Jaromír Erben and his collecting of fairy tales, songs and mythological studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strucovsky Karel Jaromir Erben.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
strucovsky_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce109,85 kBAdobe PDFView/Open
strucovsky_stark.pdfPosudek oponenta práce112,36 kBAdobe PDFView/Open
O_strucovsky.pdfPrůběh obhajoby práce79,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.