Title: Slovní úlohy s antisignálem
Other Titles: Word problems with antisignal words
Authors: Šobrová, Kateřina
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13743
Keywords: slovní úlohy s antisignálem;antisignál;řešení slovních úloh
Keywords in different language: word problems with antisignal words;antisignal;solving words problems
Abstract: Diplomová práce poskytuje přehled o typech slovních úloh, o fázích a o metodách jejich řešení. Přináší komparativní analýzu frekvence přítomnosti antisignálních slovních úloh v učebnicích pro první až pátý ročních ZŠ, a to u dvou nakladatelství.Praktická část popisuje přípravu a vyhodnocení vstupního testu pro dvě paralelní třídy čtvrtého ročníku, průběžnou práci s jednou třídou a přípravu a vyhodnocení výstupního testu.
Abstract in different language: This thesis provides an overvief of the types of mathematics word problems, the phases and methods of their solution. It provides a comparative analysis of the frequency of the presence of anti-signal mathematics word problems in textbooks for first to fifth grade, comparing two publishers.The practical part describes the development and evaluation of the entrance test for two parallel fourth classes, continuous work with one class and the preparation and evaluation of the final test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobrova Katerina - DP.pdfPlný text práce8,76 MBAdobe PDFView/Open
Sobrova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce132,56 kBAdobe PDFView/Open
Sobrova - posudek.pdfPosudek oponenta práce167,76 kBAdobe PDFView/Open
Sobrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.