Title: Psychomotorické dovednosti na 1. stupni ZŠ v historickém kontexu.
Other Titles: Psychomotor skills at the first degree of primary school in historical context.
Authors: Kohoutová, Iva
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13751
Keywords: práce;pracovní činnost;pracovní výchova;historie pracovní výchovy;ruční práce;psychomotorika;historie psychomotoriky;psychomotorický vývoj;psychomotorický didaktický test;mladší školní věk;psychomotorická dovednost;taxonomie cílů;testovací baterie
Keywords in different language: psychomotor skills;primary school;historic context;history of working activities;working education;battery of tests
Abstract: V diplomové práci jsou objasněny teoretické pojmy související s historií pracovních činností a pracovní výchovy.Dále práce obsahuje pojem psychomotorika. Důležitým bodem je také psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku. Završením diplomové práce je vytvoření testovací baterie pro zjišťování úrovně psychomotorických dovedností.
Abstract in different language: In diploma thesis there are clarified theoretical concepts relating to history of working activities and working education. Furthermore the thesis contains term "psychomotor". Significant point is also child's psychomotor development in it's youngish school age. Crown of the diploma thesis is formation of battery of tests to find out a level of psychomotor skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE- Iva Kohoutova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce76,46 kBAdobe PDFView/Open
Posudek+Kohoutova-3PDF.pdfPosudek oponenta práce334,51 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.