Title: Německý vlastivědný časopis Unsere Westböhmische Heimat a jeho předchůdci
Other Titles: The german-nation historical periodical Unsere Westböhmische Heimat and its predecessor
Authors: Škrletová, Veronika
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13833
Keywords: časopis;analýza;Pilsner Kreis;Unsere Westböhmische Heimat
Keywords in different language: periodical;analysis;Pilsner Kreis;Unsere Westböhmische Heimat
Abstract: Na začátku práce jsme seznámeni s časopisem Unsere Westböhmische Heimat a jeho předchůdcem, který se nazýval Der Pilsner Kreis. Poté následuje popis časopisu Unsere Westböhmische Heimat. Ve formě katalogu jsou představeny obsahy článků. Další část práce tvoří analýza, která je zaměřená na okruh autorů, čtenářů a na rozbor reklam.
Abstract in different language: We are introduced about periodical Unsere Westböhmische Heimat at the beginning and about its predecessor of periodical Der Pilsner Kreis. The second part of work is a description of the periodical Unsere Westböhmische Heimat.Contens of articles are in catalog-form.The next part of this work is analysis which is directed on circle of authors and readers and on analysis of commercials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce8,36 MBAdobe PDFView/Open
skrletova_vp.pdfPosudek vedoucího práce386,28 kBAdobe PDFView/Open
skrletova_op.pdfPosudek oponenta práce342,86 kBAdobe PDFView/Open
skrletova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce130,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.