Title: Postava učitele ve filmu Bílá stuha od Michaela Hanekeho
Other Titles: The character of the teacher in the film "The White Ribbon" by Michael Haneke
Authors: Klapilová, Lenka
Advisor: Tonsern, Clemens
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13835
Keywords: Bílá stuha;analýza filmových postav;film;Michael Haneke
Keywords in different language: The White Ribbon;analysis of character in film;film;Michael Haneke
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá postavou učitele ve filmu "Bílá stuha" od rakouského režiséra Michaela Hanekeho. První část je věnována představení světoznámého režiséra Michaela Hanekeho, který za své filmy získal několik ocenění. Další část práce se věnuje filmu, jeho ději a krátkému popisu jednotlivých postav. Dále je nastíněna problematika analýzy postav ve filmu. Poslední část práce se zabývá analýzou postavy učitele z "Bílé stuhy", kde jsou uplatněny teoretické poznatky z předchozí části.
Abstract in different language: This thesis deals with the character of the teacher in the movie "The White Ribbon", which is made by the Austrian director Michael Haneke. The first part is devoted to an introduction of the world-wide known director Michael Haneke, who has been several times awarded for his brilliant films. The next part of the thesis pays attention to the film, its story, and provides a brief characterization of the characters. Subsequently are outlined the issues of the analysis of the character in a film general. The last part of the thesis analyses the character of the teacher in "The White Ribbon", where is applied theoretical knowledge from the previous part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
klapilova_bp.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
klapilova_vp.pdfPosudek vedoucího práce488,59 kBAdobe PDFView/Open
klapilova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce117,75 kBAdobe PDFView/Open
Klapilova_op.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.