Title: J. W. Goethe a Mariánské Lázně
Other Titles: J. W. Goethe and Marianske Lazne
Authors: Kostilníková, Iveta
Advisor: Mehnert, Elke
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13838
Keywords: Johann Wolfgang Goethe;Ulrika von Levetzow;Mariánské Lázně;Čechy;lázeňské pobyty;Elegie;Goethův odkaz
Keywords in different language: Johann Wolfgang Goethe;Ulrike von Levetzow;Mariánské Lázně;Bohemia;spa stays;Elegie;legacy of Goethe
Abstract: Bakalářská práce s názvem "J. W. Goethe und Marienbad" je věnována Goethovi a jeho vztahu k Mariánským Lázním. Cílem práce je analýza činnosti J. W. Goetha v souvislosti s Mariánskými Lázněmi. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část pojednává stručně o básníkově životě, dále o jeho vztahu k Čechám, jeho pobytech v Mariánských Lázních a jeho vztahu k mladé Ulrice von Levetzow. Praktická část práce reflektuje současný Goethův odkaz ve městě Mariánské Lázně. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány Goethově Mariánskolázeňské elegii, filmu "To horké léto v Marienbadu" a konkrétním Goethovým stopám v Mariánských Lázních. Závěrečná kapitola této části bakalářské práce předkládá výsledky získané prostřednictvím ankety s německými turisty v Mariánských Lázních.
Abstract in different language: The bachelor thesis named "J. W. Goethe and Marianske Lazne" is devoted to J. W. Goethe and his relationship to the spa town Marianske Lazne. The aim is to analyze activities of J. W. Goethe in connection with Marianske Lazne. The bachelor thesis is divided into two basic parts theoretical and practical. The theoretical part of the bachelor thesis deals briefly with the poet's life, as well as with his relationship to Bohemia, his spa-stays in Marianske Lazne and his relationship to the young Ulrika von Levetzow. The practical part of the bachelor thesis reflects the contemporary legacy of Goethe in the town Marianske Lazne. The particular chapters are devoted to the Goethe's "Marienbader Elegie", the movie "The hot summer in Marienbad" and the specific Goethe's traces in Marianske Lazne. The final chapter of this part bachelor's thesis presents results obtained through a survey with German tourists in Marianske Lazne.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Iveta Kostilnikova.pdfPlný text práce7,26 MBAdobe PDFView/Open
kostilnikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce296,47 kBAdobe PDFView/Open
kostilnikova_op.pdfPosudek oponenta práce453,22 kBAdobe PDFView/Open
kostilnikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce135,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.