Title: Funktionsverbgefüge in der Presse
Other Titles: Light verbs in the press
Authors: Němečková, Klára
Advisor: Höppnerová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13842
Keywords: verbo-nominální vazby;tisk
Keywords in different language: verb-nominal bonds;press
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá verbo-nominálními vazbami(FVG) v tisku. Práce je rozdělena do 2 částí. První část tvoří obecné informace o verbo-nominálních vazbách. Druhá část se zabývá verbo-nominálními vazbami v konkrétním časopise. Cílem této práce je srovnávat německé verbo-nominální vazby s českým překladem.
Abstract in different language: This thesis deals with light verbs in the press. Thesis is devidid into two parts. The first part is about generall informations of light verbs. The second parts deals with light verbs in concrete magazin, where the light verbs are compared with czech translate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nemeckova.pdfPlný text práce664,7 kBAdobe PDFView/Open
nemeckova_vp.pdfPosudek vedoucího práce273,52 kBAdobe PDFView/Open
nemeckova_op.pdfPosudek oponenta práce247,15 kBAdobe PDFView/Open
nemeckova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce106,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.